Φούρνος-ζαχαροπλαστείο

ARTOPOLIS NEW YORK

About:

Μελέτη κατασκευής, φούρνου - ζαχαροπλαστείου στη Νέα Υόρκη

A. Mantzos, F. Malaspinas