Καφέ εστιατόριο

AVAX

About:

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής καφεστιατόριου στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας JP ΑΒΑΞ στο Μαρούσι

A. Mantzos