Φούρνοι

ΖΟΡΠΑΣ

About:

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής φούρνου στη Κύπρο, Λευκωσία

A. Mantzos, F. Malaspinas