Κατασκευή Τουριστικών Κατοικιών

Apollon & Artemis

About:

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής, δυο ανεξάρτητων τουριστικών κατοικιών, με περιβάλλοντα χώρο, στην Ερμιονίδα.