Κατασκευή περιπτέρου

Film festival

About:

Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή,περιπτέρου Ελληνικής γαστρονομίας στο film festival στη Βιέννη Αυστρίας.