Διαγωνισμού Βραβείο διαγωνισμού

ΑΕΝΑΟ

About:

Έργο τέχνης για τον εξωτερικό χώρο του νέου δημοτικού σχολείου Αθηένου

A. Mantzos, N. Papaloukas