Εξοχική-τουριστική κατοικία

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ

About:

Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής, τουριστικής κατοικίας, στην Ύδρα

A. Mantzos, F. Malaspinas